Introduktion till publik kartportal
maria.syren@munkedal.se
Instruktion till grunderna i den publika kartportalen
1.
Öppna önskad karta
2.
Sök till önskad adress
3.
Sök till önskad fastighetsbeteckning
4.
Zooma och panorera
5.
Byt till flygfotokarta som bakgrund
6.
Skriv ut eller spara en kartbild
7.
Slå på och av lager med olika innehåll
8.
Få mer information om ett objekt i kartan
Was this guide helpful to you?